75+ is seksueel actiever dan ooit, de jonkies doen 'het' juist minder

senior stel 75+ seks

Alleen onder 75-plussers neemt het aandeel dat seks heeft juist toe.

Het is zo'n onderzoek waaruit blijkt wat gezond ouder worden voor je kan doen: de lol en lust tussen de lakens blijft. Nederlanders zijn in 2022 minder seksueel actief dan in 2014, blijkt uit onderzoek van het CBS. Wel zijn er méér 75-plussers seksueel actief. Tieners en jongvolwassenen doen ‘het’ juist minder vaak.

Beddendood ligt op de loer

In 2022 zei 27 procent van de 75-plussers seksueel actief te zijn, in 2014 was dat nog 16 procent. Van alle Nederlanders van 16 jaar of ouder gaven 7 op de 10 aan in het afgelopen jaar seks te hebben gehad, dat is minder dan in 2014.

De afname in seksuele activiteit is het sterkst onder jongeren van 16 tot 25 jaar. Onder vrouwen neemt de seksuele activiteit vanaf 45 jaar wat sterker af dan onder mannen. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van CBS, in samenwerking met het RIVM, Rutgers en Soa Aids Nederland.

Maar 75+ heeft juist méér seks

Aan mensen van 16 jaar of ouder is gevraagd of ze in de afgelopen 12 maanden seks hadden. In 2022 gaf 70 procent van de mensen die deze vraag beantwoordden hierop het antwoord ‘ja’. Daarmee is het aandeel dat seks had lager dan in 2014 (74 procent), toen deze vraag voor het eerst werd gesteld. De afname is vooral zichtbaar onder jongeren (16 tot 25 jaar): van hen was in 2014 nog 63 procent seksueel actief, in 2022 was dat 56 procent. Alleen onder 75-plussers nam het aandeel dat seks had juist toe.

'Lekkerder in hun vel' 

Volgens hoofdsocioloog Tanja Traag van het CBS speelt mee dat het aandeel 75-plussers dat samenwoont met een partner is toegenomen, van 46 naar 51 procent. "En die groep is seksueel actiever dan alleenstaanden," zegt ze in het Parool. Maar daarnaast zou het ook heel goed kunnen meespelen dat meer 75-plussers tegenwoordig ‘lekkerder in hun vel zitten’.

Seks & de Senior

"We kunnen uit dit onderzoek niet opmaken of de 75-plusser frequenter seks heeft. Wat het wel zegt is: er zijn méér 75-plussers seksueel actief. Wat mee kan spelen is dat de ouderen zich fijner voelen. Dat zien we bijvoorbeeld terug in cijfers over ervaren gezondheid. Als mensen zich beter voelen, dan zal dat zeker een rol spelen in het seksleven. Een ander punt dat mogelijk helpt, is dat er bijvoorbeeld in zorginstellingen meer openheid over seks is, want in verpleeghuizen moeten oudere stellen ook seks kunnen hebben. Dat helpt het seksleven van de 75-plusser ook."

Voorlichting geen overbodige luxe

Nadeel van het feit dat de lust nog alive & kicking is, is dat ook het aantal SOA's onder ouderen stijgt. Er wordt volop gedate en gevrijd, maar boomers ontdekten hun seksualiteit in het tijdperk voor aids, vrijen met een condoom zit niet zo in hun systeem. Dat vraagt misschien toch om een goed gesprek en enige voorlichting, in dit geval van kind tot ouder 😉

Elke week het laatste nieuws ontvangen in je mailbox? Het beste van Nouveau.nl, Máxima en cultuur voor leuke vrouwen met stijl. Schrijf je in