Voor leuke 40+ vrouwen met stijl

Om déze reden heeft prins Philip nooit de titel 'koning' gekregen

...en noemen we Camilla nu wél koningin. 

Philip koning

Een hele tijd geleden, in 1947, trouwde de toenmalige prinses Elizabeth met Philip Mountbatten. Toen zij de troon besteeg en koningin werd, kreeg Philip echter niet de titel 'koning'. Tijdens wijlen koningin Elizabeth's 70-jarig bewind, is hij altijd 'slechts' een prins gebleven. En dat komt door déze strikte regel.

Parlementaire wet

Toen wijlen Queen E koningin werd in 1952, vijf jaar nadat ze trouwde met Philip Mountbatten, werd hij niet automatisch koning van Groot-Brittanië. Hoe dat kan? Volgens Reader's Digest bepaalt de Britse parlementaire wet welke titel de echtgenoot van de vorst(in) zal hebben. Het tijdschrift schreef daarover het volgende: "Wat de opvolging betreft, kijkt de wet alleen naar bloed, en niet naar geslacht. (...) Wat de echtgenoten van het koningshuis betreft, behandelt die wet mannen en vrouwen echter verschillend."

In tegenstelling tot vrouwen die met een royal trouwen, komen mannen niet in aanmerking om de mannelijke vorm van de titel van hun vrouw aan te nemen. Om die reden werd Philip toen hij in 1947 met de toenmalige prinses Elizabeth trouwde ook niet automatisch prins. "Pas in 1957 verleende koningin Elizabeth Philip de titel van 'prins' door een brievenoctrooi uit te vaardigen", schrijf Reader's Digest.

Koningin Camilla

In tegenstelling tot Philip, kreeg koningin Camilla wél gelijk een koninklijke titel. Althans: toen haar man Charles koning werd, werd zij 'Queen Consort', naar de wens van schoonmoeder Elizabeth. Maar sinds zijn kroning in 2023, wordt het woord 'Consort' nauwelijks meer gebruikt.

Maar, deze titel zal ze niet behouden wanneer Charles eerder komt te overlijden dan zij. Dat zit zo: de lijn van troonopvolging in de Britse monarchie is gebaseerd op de bloedlijn. Als Charles overlijdt, verschuift de titel van koning automatisch naar zijn eerstgeboren zoon William. Dat betekent ook dat de titel van koningin naar Kate gaat. Volgens het protocol zou haar titel veranderen naar ‘Queen Dowager’, oftewel 'de weduwe van een koning'. Deze term werd voor het eerst gebruikt door koningin Adelaide in 1830, na het overlijden van haar echtgenoot, koning William IV.

Royalty
  • Express UK
  • NL Beeld