OPERA SPANGA: MACBETH

OPERA SPANGA: MACBETH
Spanga

Op weg naar Leeuwarden/Friesland Culturele hoofdstad van Europa brengt OPERA SPANGA in een half open tent op locatie te Spanga de Klassieker Macbeth van Giuseppe Verdi. Klassiekers worden niet voor niets Klassiekers genoemd. De thematiek en de thema’s hebben door hun kracht en kwaliteit in de loop der jaren een plaats veroverd in ons bewustzijn. Zij spreken ons op veel lagen aan, op het gebied van het dramatische, het muzikale en op het gebied van vorm en inhoud. Maar ook vermaken zij ons door al deze lagen bij elkaar op te tellen.

Macbeth is een moderne Klassieker; in sterke beelden spreken we een taal die duidelijk en theatraal is. De opera wordt terug gebracht tot op het bot, tot alleen de smakelijk of onsmakelijke ingrediënten overblijven. Zo ontstaan er beelden die rechtstreeks betrekking hebben op onze oer gevoelens over het paradijs, haat, hel, liefde, over onze angst voor de Apocalyps, die een even lang leven beschoren is als onze eigen doodsangst.

‘Geen verstandig mens zal het in zijn hoofd krijgen een inktvlek met inkt, een olievlek met olie te willen verwijderen. Alleen bloed, dat moet altijd met bloed afgewassen worden.’ Bertha von Suttner (Nobelprijs voor de Vrede 1905)

Bertha von Suttner (1843-1914), een radicale pacifiste, aan wie wij het Vredespaleis in Den Haag te danken hebben, beschouwde het als vanzelfsprekend dat de toenmalige oorlogszuchtige mens zou evolueren tot een meer vredelievende mens. Haar inspanningen hebben de oorlogen niet kunnen voorkomen.

Momenteel woeden er twee soorten oorlogen; de brute, welhaast prehistorische oorlog en de oorlog achter de schermen, die van de wereldmachten, van de multinationals, waar niemand grip op krijgt, maar die iedereen in de greep houdt.
Achter beide oorlogen staan gewone mensen die de honger naar macht niet kunnen beheersen en daardoor onmenselijk worden.

Dit proces van ontmenselijking wordt in de opera Macbeth door de muziek van Verdi en het libretto van Piave, gebaseerd op Shakespeare, zin voor zin, noot voor noot, hoorbaar gemaakt.

Macbeth is dé opera over macht. De werking hiervan wordt in deze opera in al haar waanzin getoond: de ontworteling van een machtig persoon, die in zijn isolement alleen nog maar het gezelschap heeft van zijn eigen wanen. Macht begint niet als een abstractie maar heeft een individueel uitgangspunt.

Het wordt vanuit een idee geboren – als veelkoppige monster. Het overwoekert het individu en gaat een geheel eigen en onmenselijk abstract leven lijden. Macht schuwt niks, ook geen bloed en als dat eenmaal vloeit, is de stroom niet meer te stuiten.

Elke noot die Giuseppe Verdi heeft geschreven vertelt iets over de inhoud van het werk. Geen noot is te veel en de herhaling van de noten is een manier om een psychologisch probleem dieper te laten ervaren. Alles wat hij maakt is menselijk en doorleefd van toon. Zijn schitterende oeuvre is nog altijd actueel. Zijn taal is universeel, direct en zuiver, hij toont de mens in al zijn lelijkheid, in al zijn glorie en zonder oordeel. Verdi wil de mensen door zijn werk verbinden en laten inzien dat ze het als individu niet redden, maar een gemeenschap moeten vormen. Dit verbinden is zijn onderliggende dragende thema; ‘Iepen Mienskip’.

Artistieke Team David Levi is de muzikale leider. Artistiek leider Corina van Eijk tekent voor de regie. Het artistieke team; Jolanda Lanslots (décor), Pieter van Rooij (kostuums), Henk Post (licht), Marian Boukes (make-up).

Cast en Orkest De bariton Marcel van Dieren is Macbeth en sopraan Francis van Broekhuizen is zijn Lady. Macduff wordt gezongen door de Colombiaanse tenor Juan Carlos Echeverry. Tim van Broekhuizen in Banco. Madieke Marjon, Eliane Fijen en Saskia Voorbach zijn de heksen. Filharmonie Noord zit in de orkestbak.

Data Première: 17 augustus Voorstellingen : 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27 augustus Aanvang : 20:15 uur Locatie : Spangahoekweg 47 te Spanga, Friesland Meer informatie : info@operaspanga.nl Kaartverkoop : www.operaspanga.nl/kaartverkoop

www.operaspanga.nl