We zijn een stuk taaier dan alarmisten ons wijsmaken.

Afgaand op het geweeklaag zou je denken dat heel Nederland collectief in de put zit. De werkelijkheid is anders: de coronacrisis en de lockdowns hebben vooralsnog weinig invloed op de psychische gezondheid van de gemiddelde Nederlander. Take that, doemdenkers.

Article continues after the ad

In 2020 was 12 procent van de bevolking psychisch ongezond, evenveel als in vier voorgaande jaren. Dit blijkt uit de jaarlijkse gezondheidsenquête van het CBS.

Alleen in het laatste kwartaal van 2020 steeg het percentage psychisch ongezonde mensen licht, van 12 naar 12,5 procent. Zo’n fluctuatie komt vaker voor en hoeft geen verband te houden met corona.

Experts waarschuwen regelmatig voor een epidemie aan depressies en stoornissen zowel als gevolg van de corona-uitbraak als van de beperkende maatregelen. De beschikbare cijfers laten vooralsnog wat anders zien.

Jongeren blijken het minst last te hebben van psychische klachten. Dat is opmerkelijk want juist de laatste tijd verschijnen er geregeld berichten over jongeren die gebukt gaan onder de gevolgen van de coronacrisis. Volgens het CBS zijn het de 18- tot 40-jarigen die het meest vatbaar zijn voor psychische ongezondheid. Vrouwen hebben er vaker mee te maken dan mannen. Gemeten over de gehele Nederlandse bevolking heeft 14 procent van de vrouwen psychische klachten tegenover 9 procent van de mannen. 

Ook onder ouders in eenoudergezinnen komt psychische ongezondheid naar verhouding vaker voor (21 procent) dan onder volwassenen in een paar met kind(eren) (8 procent). 

Al bleef de mentale gezondheid in 2020 nagenoeg gelijk, in het vierde kwartaal van 2020 was wel een lichte toename van klachten te zien. 12,5 procent van de mensen van 12 jaar of ouder voelde zich psychisch ongezond. Dat is een half procent hoger dan in het vierde kwartaal van 2019 (12,0 procent). 

Foto (c) Getty Images

Elke week het laatste nieuws ontvangen in je mailbox? Het beste van Nouveau.nl, Máxima en cultuur voor leuke vrouwen met stijl. Schrijf je in