Haar nieuwe boek heet 'Eigen welzijn eerst.'

Juriste Roxane van Iperen (45), die de bestseller 't Hooge nest' schreef, heeft een nieuw boek uit: 'Eigen welzijn eerst'.

Hierin beschrijft ze hoe Nederland lang een zelfbeeld van openheid en tolerantie gehad. Dat beeld kwam voort uit het naoorlogse optimisme van de middenklasse, die geloofde in kansengelijkheid, ongeacht afkomst of achternaam, en het belang van goede publieke voorzieningen. Zo zou elke nieuwe generatie het beter krijgen dan de vorige.

Het geloof in vooruitgang is de afgelopen jaren afgebrokkeld en heeft onder invloed van de politiek plaatsgemaakt voor een sterke hang naar zelfbehoud, met extreme sentimenten tot gevolg. In 'Eigen welzijn eerst' schetst Van Iperen hoe dit heeft kunnen gebeuren, en spreekt ze de hoop uit dat de middenklasse opnieuw de vooruitgangsgedachte omarmt.

Article continues after the ad

Dat wankel worden van de middenklasse komt omdat de politiek zich heeft teruggetrokken en mensen aanmoedigt het allemaal zelf uit te zoeken. Dat leidt tot een egoïstische samenleving, waarin veel mensen voornamelijk bezig zijn met hun eigen hachje.

"Ons politieke beleid creëert erg veel ruimte om egoïstisch te kunnen zijn," zegt ze in de Telegraaf. "In ons huidige systeem wordt arbeid bijvoorbeeld zwaarder belast dan vermogen. Wie lijdt daaronder: de werkende middenklasse. En de waarden die voortvloeien uit arbeid, zoals zingeving, lijden daar ook onder.

Als je juist vermogen zwaarder belast dan arbeid zeg je tegen de middenklasse: jullie zijn een belangrijke waarde voor de samenleving. Nu werkt het omgekeerd. Mensen die hun werk maken van stilstaand geld en weinig bijdragen, worden beloond.”

In 'Eigen welzijn eerst' legt Van Iperen uit wat het wegvallen van maatschappelijke zekerheid (denk daarbij aan gelijke kansen, geen wachtlijsten in de zorg, goed onderwijs voor iedereen, een vast contract, een salaris waarvan je kunt leven) veroorzaakt in de samenleving. Het komt vooral neer op verwijdering tussen arm en rijk en laag- en hoogopgeleid.

"We zijn op dit moment een maatschappij aan het creëren met tweederangs burgers," zegt ze. "Mensen die niet mee kunnen doen omdat ze kwetsbaar en ziek zijn worden aan hun lot overgelaten. Al decennialang worden daar rapporten over geschreven dat dat misgaat in Nederland."

Eigen welzijn eerst verschijnt op 10 mei 2022 en kost € 19

Elke week het laatste nieuws ontvangen in je mailbox? Het beste van Nouveau.nl, Máxima en cultuur voor leuke vrouwen met stijl. Schrijf je in