Fort bij Vechten
Fort bij Vechten

Met dank aan koning Willem I.

Unesco heeft de Hollandse Waterlinies op de Werelderfgoedlijst geplaatst. De Stelling van Amsterdam stond al op de lijst, maar daar is nu de Nieuwe Hollands Waterlinie aan toegevoegd.

Fort Honswijk

Article continues after the ad

De Hollandse Waterlinies vormen een verdedigingssysteem dat zich over 200 kilometer uitstrekt.

Fort Naarden Vesting

Het tussen 1815 en 1940 gebouwde systeem bestaat uit een netwerk van 96 forten, dijken, sluizen, gemalen, kanalen en inundatiepolders.

Fort Honswijk

Nederland is het enige land ter wereld dat een waterverdedigingslinie van zo'n omvang en in zo'n goede staat heeft.

Koning Willem I besloot in 1815 tot de aanleg van de vernieuwde waterlinie. In 1880 werd die uitgebreid met de Stelling van Amsterdam.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt van Muiden tot aan de Biesbosch. Op dit moment bestaat de lijst uit zo'n elfhonderd erfgoederen, waarvan elf Nederlandse. Je kunt ze bezoeken en het is goed wandelen en fietsen langs de linie

Ook De Koloniën van Weldadigheid worden opgenomen op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. De twee eeuwen oude nederzettingen in Frederiksoord, Wilhelminaoord, Veenhuizen en het Belgische Wortel zijn de elfde Nederlandse vermelding.

Het ambitieuze project werd in 1818 opgezet om de armoede onder de bevolking te bestrijden. Paupers uit de steden kregen een stukje grond en wat vee op het platteland om te leren zichzelf te bedruipen. Hun kinderen werden verplicht naar school gestuurd.

De koloniën waren een uniek initiatief in Europa en gelden als het begin van de Nederlandse verzorgingsstaat, omdat er voor het eerst op grote schaal vanuit de overheid werd geprobeerd het lot van de allerarmsten te verbeteren. Erg succesvol waren de koloniën evenwel niet: het was de bedoeling het project winstgevend te maken, maar er moest telkens geld bij en maar weinig mensen kwamen echt uit de armoede. 

Foto's (c) ANP, Pixabay, Getty Images 

Elke week het laatste nieuws ontvangen in je mailbox? Het beste van Nouveau.nl, Máxima en cultuur voor leuke vrouwen met stijl. Schrijf je in