Juliana kreeg 'vier glazen konijnen uit de werkkamer.'

Het geheime testament van Prins Bernhard, dat jarenlang in de paleiskluis van Soestdijk werd bewaard, is in handen is gekomen van De Telegraaf.

Article continues after the ad

Het document, waarin de prins om de haverklap – zelfs nog tot kort voor zijn dood – veranderingen aanbracht, geeft een bijzondere inkijk in de familieverhoudingen en laat bovendien zien dat Bernhard enorme waarde hechtte aan prullaria, en nogal bazige en rancuneuze trekjes had (tot zover geen nieuws). 

Beatrix en Irene in 2004, bij zijn laatste reis uit Paleis Soestdijk, voor er halfzussen en schandalen assorti over hun vader naar buiten zouden komen. 

Tot zes dagen voor zijn dood, op 1 december 2004, heeft hij nog aanpassingen doorgevoerd in zijn lijvige laatste wil. Dat blijkt uit een afschrift van zijn testament dat deze week is gepubliceerd door weekblad Privé en dat een openhartige inkijk biedt in het leven en gedachtegoed van de kleurrijke echtgenoot van de in datzelfde jaar overleden koningin Juliana.

De prins schrapte veelvuldig mensen die in ongenade waren gevallen en bedeelde Willem-Alexander (hier in 1979 bij het defilé op Soestdijk, zijn opa staat op het bordes) met 'een buks uit de wapenverzameling'.

Bernhards lievelingsdochter Irene viel in de prijzen: zij kreeg als enige van de zes bekende dochters van de prins - naast de vier officiële gaf Bernhard postuum ook het bestaan van Alicia en Alexa toe – 24 flessen rode wijn en 24 flessen champagne. 

Particulier secretaresse Kokkie Gilles, bewaarder van vele geheimen, werd gewaardeerd met een royaal pensioen, een auto en mocht ’levenslang’ blijven wonen in haar villa van de prins waar zij twee jaar na Bernhard stierf.

Bernhards dochters (hier in 1961 op weg naar de Ridderzaal voor Prinsjesdag) zijn allemaal bedeeld met stukken uit de inboedel en ook in elk geval één moeder is rijkelijk begunstigd. Het is dat Bernhard zijn vrouw enkele maanden overleefde...

... anders zou Alexia’s moeder Hélène Grinda zelfs meer hebben gekregen dan Juliana, die met ’vier glazen konijnen uit de werkkamer’ uitgesproken bekaaid werd bedeeld. Ter verdediging van de prins: Juliana was destijds al zo dement dat een eventuele erfenis vermoedelijk volledig langs haar heen zijn gegaan.

Voor de Oranjes (hier Beatrix, Irene en Margriet in 1950) moet het uitlekken van het testament pijnlijk zijn. Aan de andere kant was de patriarch al zo van zijn voetstuk gevallen dat ze vermoedelijk de keep calm & carry on optie kiezen. 

Foto's (c) Brunopress, Getty Images, ANP

Doe je mee aan de grote Nouveau Enquête? Kost je maar 5 minuutjes en we verloten fijne beautypakketten als bedankje!