Voor leuke 40+ vrouwen met stijl

SCP: 'Stimuleer moeders met oudere kinderen meer te gaan werken'

Deze vergeten groep is ervaren, zorg dat meer werken loont. Om de extreme krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden moeten werkgevers en de politiek hun pijlen richten op moeders met oudere kinderen. Er wordt nu vooral gekeken naar jonge moeders, terwijl meer dan de helft van alle deeltijd werkende...

SCP: 'Stimuleer moeders met oudere kinderen meer te gaan werken'

Deze vergeten groep is ervaren, zorg dat meer werken loont.

Om de extreme krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden moeten werkgevers en de politiek hun pijlen richten op moeders met oudere kinderen.

Er wordt nu vooral gekeken naar jonge moeders, terwijl meer dan de helft van alle deeltijd werkende vrouwen helemaal geen jonge kinderen heeft, aldus het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Eens parttimer, altijd parttimer

Uit het jongste SCP-onderzoek 'Eens deeltijd, altijd deeltijd' blijkt dat de meeste moeders deeltijd blijven werken, ook als hun kinderen groot zijn en weinig zorg meer nodig hebben. Van alle vrouwen die 'uit' de kleine kinderen zijn, gaat slechts de helft weer (iets) meer werken als de kinderen minder zorg nodig hebben. Twee op de drie moeders keert niet terug naar het aantal uren dat ze werkte voordat ze aan kinderen begon.

Wat heeft deze groep nodig?

Om die 'vergeten' groep enthousiast te krijgen om meer uren te gaan maken, zal de overheid met meer moeten komen dan toeslagen, verlofregelingen, kinderopvang of een voltijdsbonus. SCP pleit voor een breed pakket aan maatregelen. "Denk bijvoorbeeld aan sluitende dagarrangementen voor schoolgaande kinderen, een zorgvriendelijke organisatiecultuur, levensloopbaanbeleid op het werk, meer werken lonender maken en werkgevers die uitbreiding van de arbeidsduur bespreekbaar en mogelijk maken."

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Als dit slaagt, zal het de huidige krapte op de arbeidsmarkt flink kunnen terugdringen. Een ander voordeel is dat meer vrouwen naar hogere, leidinggevende functies kunnen doorstromen en het maakt ze financieel onafhankelijker, aldus onderzoeker Wil Portegijs  in het AD.

Elke week het laatste nieuws ontvangen in je mailbox? Het beste van Nouveau.nl, Máxima en cultuur voor leuke vrouwen met stijl. Schrijf je in