Voor leuke 40+ vrouwen met stijl

Directeur WNF Kirsten Schuijt: 'De natuur is heel veerkrachtig'

‘Ik ben die kinderlijke verwondering voor de natuur nooit kwijtgeraakt’ Omdat we in de zomer nog meer houden van de natuur, drie vrouwen die groen hartstochtelijk omarmen. Vandaag: Kirsten Schuijt (1974) is directeur van het Wereld Natuur Fonds. Voorlichting geven en lobbyen voor bescherming van ...

Directeur WNF Kirsten Schuijt: 'De natuur is heel veerkrachtig'

‘Ik ben die kinderlijke verwondering voor de natuur nooit kwijtgeraakt’

Omdat we in de zomer nog meer houden van de natuur, drie vrouwen die groen hartstochtelijk omarmen. Vandaag: Kirsten Schuijt (1974) is directeur van het Wereld Natuur Fonds. Voorlichting geven en lobbyen voor bescherming van flora en fauna in Nederland én de rest van de wereld, is haar voornaamste taak

‘Ik werd op mijn elfde ranger van het Wereld Natuur Fonds. Als kind was ik al graag in de natuur. Omdat de verschillen tussen arm en rijk me zo bezig­hielden, ben ik internationale economie gaan studeren in Maastricht. Ik liep stage in een natuurgebied in Kenia, werkte daarna in Malawi en deed we­tenschappelijk onderzoek naar de economische waarde van natuur.

Nu werk ik inmiddels twintig jaar bij het WNF. Natuur staat voor mij niet los van de mens. We zijn er een onderdeel van. Natuur is de basis van onze economie, is onmisbaar voor ons welzijn, in alle opzichten. Mijn wens is dat we dat allemaal in gaan zien. Iedereen kan iets doen om de na­tuur te beschermen.

'Het is wennen om groente centraal te stellen – ik kies liever ook geen vleesvervangers - maar het is goed te doen'

Ik reis zoveel mogelijk met de trein, ik probeer plastic te weren, ik eet hoog­uit twee keer in de week vlees en áls ik het eet, kijk ik naar de herkomst. Het is wennen om groente centraal te stellen – ik kies liever ook geen vleesvervangers - maar het is goed te doen.

Het nut is enorm: vlees is een van de grootste veroorzakers van het verdwijnen van natuur we­reldwijd. Tijdens mijn leven is de gemiddelde omvang van dierpopulaties in het wild met zeventig procent afgenomen; die cijfers zijn deprimerend.

Het mooie van natuur is, dat die heel veerkrachtig is. Klimaatverandering draaien we niet meer terug, maar als het gaat om behoud en herstel van de natuur, kunnen we nog heel veel doen.

'Het heeft absoluut zin dat iederéén zich ervoor inzet: doe aan hergebruik'

We heb­ben wel haast. Het heeft absoluut zin dat iederéén zich ervoor inzet: doe aan hergebruik, vervang tegels in je tuin voor groen, praat er met je kinderen over, teken petities. Steeds meer mensen komen in ac­tie.

Maar ik begrijp heel goed dat het niet een­voudig is om je leven helemaal om te gooien. Be­gin met eenvoudige stappen. Als je maar niet denkt dat het niet uitmaakt wat jij doet. Het maakt wél uit. Het is cruciaal dat we allemaal meedoen.

De kans is groot dat de Europese Bossenwet vol­gend jaar aangenomen wordt. Die gaat ervoor zorgen dat alle producten die naar Europa ko­men, ontbossingsvrij geproduceerd zijn. Ik had twee jaar geleden niet kunnen bedenken dat dat zo snel zou lukken, maar steeds meer men­sen, ook bedrijven en overheden, zien de nood­zaak om te veranderen.

'Dit werk kun je alleen maar doen als je kijkt naar wat wél lukt'

De druk is enorm opge­voerd en toch moet het nóg sneller. De natuur is afhankelijk van ons allemaal. Ik ben de verwondering in de natuur die ik als kind had, nooit kwijtgeraakt. Ik woon in de buurt van de zee, ik wandel elke week met de hond in de duinen. Dit werk kun je alleen maar doen als je kijkt naar wat wél lukt. Ik ben hoopvol. Ik denk dat we over tien jaar terugkijken en net als bij roken denken: dat we het toen normaal vonden om elke dag vlees te eten!’

Dit interview heeft eerder in de printeditie van Nouveau gestaan (c) Nouveau / DPG Media 2022

Elke week het laatste nieuws ontvangen in je mailbox? Het beste van Nouveau.nl, Máxima en cultuur voor leuke vrouwen met stijl. Schrijf je in

Interviews
  • Carin Verbruggen en Ferry Drenthem Soesman