VIJF JAAR HERMITAGE AMSTERDAM

VIJF JAAR HERMITAGE AMSTERDAM
Hermitage

Dit jaar is het vijf jaar geleden dat de Hermitage aan de Amsterdamse Amstel haar deuren opende. In het oktobernummer van Nouveau een terugblik met museumdirecteur Cathelijne Broers, die de kunst- schatten vanuit Rusland naar Nederland haalt, van de werken van Picasso en Matisse tot de rijke serviezen van Catharina de Grote.

Ter gelegenheid van het lustrum van Hermitage Amsterdam is er nu de feestelijke tentoonstelling: Dining with the Tsars. Acht porseleinen en creamware-serviezen uit de Hermitage St.-Petersburg voeren de bezoeker mee naar de rijke bals en banketten aan het tsarenhof van weleer, www.hermitage.nl.