Voor leuke 40+ vrouwen met stijl

Mannen meer verkeerskennis dan vrouwen

Ook altijd een discussie over wie er beter rijdt? Let dan op: mannen hebben meer verkeerskennis dan vrouwen. Mannen scoren gemiddeld een 6,3 op de test, terwijl vrouwen slechts een 5,9 behalen. Op zowel voorrangsregels, nieuwe regels, borden én het voertuig, scoren vrouwen minder goed dan mannen....

Mannen meer verkeerskennis dan vrouwen

Ook altijd een discussie over wie er beter rijdt?

Verkeerskennis

Let dan op: mannen hebben meer verkeerskennis dan vrouwen. Mannen scoren gemiddeld een 6,3 op de test, terwijl vrouwen slechts een 5,9 behalen. Op zowel voorrangsregels, nieuwe regels, borden én het voertuig, scoren vrouwen minder goed dan mannen. Weinig mensen weten dat de puntentelling voor iedereen geldt en niet alleen voor jongeren. Daarom worden de meesten fouten gemaakt bij de vraag over het puntenrijbewijs, blijkt ui de landelijke Verkeerskennistest van verzekeraar Generali.

Minste verkeerskennis in Noord-Holland

Nederlanders scoren gemiddeld een 6,1, wat een mager getal is. Bijna een kwart van Nederland haalt zelfs een onvoldoende. Wanneer een Nederlandse rijbewijsbezitters nu een CBR-praktijkexamen, zou naar schatting 97% zakken. Noord-Holland scoort met een gemiddelde van 5,9 het laagste cijfer, gevolgd door Zeeland en Friesland (beiden 6,0). Inwoners van Flevoland komen er met een gemiddelde van 6,4 nog het best van af. Groningers (6,34) en Brabanders (6,28) volgen Flevolanders op de voet.

Jongeren weten meer dan ouderen

De verkeerskennis wordt minder naarmate u langer in het bezit van een rijbewijs bent. Personen ouder dan 40 jaar scoren over het algemeen lager dan personen jonger dan 40 jaar, specifiek op verkeersborden en –regels. Zou een opfriscursus willen doen?

Jongeren tussen de 18 en 25 jaar hebben de meeste kennis van voorrangsregels. Babyboomers hebben dan weer de minste voertuigkennis van alle leeftijdsgroepen.

Veelrijders ook veel kennis

Wie jaarlijks meer kilometers maakt, heeft ook meer verkeerskennis. Automobilisten die minder dan 7.500 km per jaar rijden, scoren gemiddeld een 5,9 op de test. Mensen die jaarlijks meer dan 50.000 km rijden, hebben een gemiddelde score van 6,7. Hoger opgeleiden hebben daarnaast nog wel wat in te halen wat betreft voertuigkennis. Vergeleken met de rest van Nederland, hebben ze weinig verstand van de auto zelf.

Verzekeraar Generali

Verzekeraar Generali wilt door deze informatie naar buiten te brengen autorijders aansporen om na te denken over een opfriscursus. ‘Als zo veel mensen de verkeerskennis niet op orde hebben, dan kan dat gevaarlijke situaties opleveren’, alsdus Rik Schneiders, manager van Generali. ‘Wie de regels niet kent, kan verkeerssituaties niet goed lezen. Met deze test willen wij Nederlanders bewuster maken van het belang van goede verkeerskennis. Houdt uw kennis dus up-to-date, bijvoorbeeld met een opfriscursus.’

Generali voerde de Verkeerskennistest uit onder ruim 1.400 Nederlanders. Meer informatie over het onderzoek en uitgebreide statistieken per doelgroep staan op  www.generali.nl/verkeerskennis2016