CONTACT

Nouveau.nl is de website van het tijdschrift Nouveau en wordt uitgegeven door Sanoma Media Netherlands BV te Hoofddorp.

Redactieadres:
Capellalaan 65
2132 JL  Hoofddorp

Vragen
Heeft u vragen over de inhoud van Nouveau of de internetsite?
Stuur dan een e-mail naar: redactie@nouveau.nl

Contact
Heeft u vragen over de inhoud van Nouveau of de internetsite?
Stuur dan een e-mail naar: redactie@nouveau.nl

Nieuwe abonnementen
Ga naar www.nouveau.nl/abonneren of bel 088-550 02 50 (ma t/m vrij 09.00 uur – 21.00 uur).

Adreswijzigingen
Geef uw adreswijziging uiterlijk drie weken voor de verhuizing door op 088-550 02 50 (ma t/m vrij 09.00 uur – 21.00 uur).

Klantenservice
Neem voor vragen over abonnementen of andere onderwerpen contact op met 088-550 02 50 (ma t/m vrij 09.00 uur – 21.00 uur), ga naar www.nouveau.nl/klantenservice of schrijf naar Sanoma Media Netherlands BV, afdeling Klantenservice, Postbus 75, 2400 AB, Alphen aan den Rijn.
Reeds verschenen nummers kunnen tot twee edities terug worden nabesteld via www.nouveau.nl/bestel.
Hebt u vragen over een bestelling van losse nummer, dan kunt u contact opnemen met:
Sanoma Media Netherlands B.V., Capellalaan 65, 2132 JL Hoofddorp, Bel 088-550 02 50 (ma t/m vrij 09.00 uur – 21.00 uur).

Tijdschrift niet ontvangen?
Bel 088-550 02 50 (ma t/m vrij 09.00 uur – 21.00 uur).

Beëindigen van het abonnement
Bel uiterlijk 6 weken voor verschijning van het laatste nummer van uw abonnementstermijn naar 088-550 02 50 (ma t/m vrij 09.00 uur – 21.00 uur).