Zó verpakt Noort altijd een pittig maatschappelijk thema in haar boeken.

Saskia Noort (53) is schrijfster en columniste. Haar werk is al veelvuldig vertaald en bewerkt voor televisie, film en theater. Haar nieuwste boek Bonuskind is haar achtste thriller.

‘Bij de thrillers die ik schrijf, zit er onder het spannende verhaal altijd een maat­schappelijk thema,' zegt ze. 'Denk aan seksueel misbruik of vechtscheidingen, zoals in Bonuskind. In die onderstroom schuilt mijn missie. Ik wil bereiken dat mensen door mijn boeken te lezen meer begrip krij­gen voor de problemen van anderen en de psychologische druk die daarmee gepaard gaat. Omdat de wereld gewoon een betere plek wordt als we allemaal iets empathischer zijn.

Article continues after the ad

Mijn schrijfproces begint altijd bij zo’n thema. Vervolgens ga ik veel lezen, rond­kijken, vragen en luisteren. Als je goed luistert, hoor je iedere dag wel een opmer­kelijk verhaal, is mijn overtuiging. In het geval van Bonuskind stuitte ik op een ver­haal over een jongen die zijn moeders computer had gekraakt en allerlei eroti­sche foto’s van zijn vader had gevonden. Toen ik dat koppelde aan die vechtschei­ding, ontstond er gaandeweg een brei­werkje.

'Zo komt er uit al die ellende ten­minste ook iets goeds'

Ik ontvang veel brieven, mails en social-mediaberichten van lezers. Vrouwen, en steeds vaker ook mannen, die vertellen dat ze iets van zichzelf of iemand in hun omge­ving in mijn personages herkennen en dat nu beter begrijpen. “Ik had me niet gere­aliseerd wat het doet met je kind, kwaad­spreken over de andere ouder”, dat soort dingen hoor ik. Uiteraard ben ik daar heel blij mee. Zo komt er uit al die ellende ten­minste ook iets goeds.

Stiekem hoop ik dat het spanningselement in mijn boeken ook lezers aantrekt die nooit zouden kiezen voor een roman over zo’n pittig thema. Mensen vinden het nu een­maal lekker om te griezelen bij dingen die zouden kunnen gebeuren, maar waarvoor ze vrijwel zeker gespaard zullen blijven. Zo werkt onze fantasie, en ik vind het heerlijk om daarmee zo inventief mogelijk te spelen. Dat thema pik je dan vanzelf mee.

'Het liefst stoppen mensen anderen in hokjes en vakjes, zodat ze zich verder niet in hen hoeven te verdiepen'

Wat ik minder vind, is dat mensen tegenwoordig vaak zo vol menin­gen en oordelen zitten. Het liefst stoppen ze anderen in hokjes en vakjes, zodat ze zich verder niet in hen hoeven te verdiepen. Die trend, aangewakkerd door social media, staat haaks op mijn pleidooi voor méér inlevingsver­mogen.

Al wil ik niet overdrijven. Als je naar talkshows kijkt, krijg je het idee dat iedereen zich schuimbekkend op Twitter manifesteert, maar de meeste mensen doen dat natuurlijk niet. Ik zou willen dat er in de media vaker wat meer gemid­delde mensen aan bod komen. Want echt, die maken soms ook heel vreemde dingen mee.’

Dit interview heeft eerder in de printeditie van Nouveau gestaan (c) DPG Media / Nouveau 2020

Elke week het laatste nieuws ontvangen in je mailbox? Het beste van Nouveau.nl, Máxima en cultuur voor leuke vrouwen met stijl. Schrijf je in