Ze begon als stagiaire bij de krant en is er nooit meer weggegaan.

De vacature voor het hoofdre­dacteurschap kwam net in de tijd dat Kamilla Leupen (49) in een persoonlijke crisis zat. Ze was aan het scheiden van haar man, druk met het zoeken naar een nieuw huis, die soort zaken.

Maar één ding wist ze zeker: de krant moet een vrouwelijke hoofdre­dacteur krijgen en die vrouw ben ik. Dus sollici­teerde ze en ze werd het. Niet zo vreemd, want ze had zich al jarenlang bewezen bij Het Parool. Sinds ze er in 1999 stage liep, is ze er nooit meer weggegaan.

'We hebben, zoals iedereen, een vreemd jaar achter de rug door corona,' zegt ze. 'Boven­dien zijn we bezig met de historische omslag van middag- naar ochtendkrant, wat de nodige ener­gie vraagt van onze relatief kleine redactie met zestig voltijds banen.

Article continues after the ad

'Amsterdam is een veeleisende stad, er gebeurt zoveel'

Ook gaan we nog een flinke slag maken op wat we online doen. Amsterdam is sowieso een veeleisende stad, er gebeurt zoveel. We delen kopij; een deel van het landelijke en buitenlandse nieuws krijgen we van het Algemeen Dagblad en Trouw, dus kunnen we ons focussen op Amsterdam.

Dat doen we met meer dan 25 ver­slaggevers, onder wie twee misdaadverslaggevers, twee verslaggevers die de gemeentepolitiek vol­gen en diverse kunstredacteuren.

Het Parool heeft een brede blik, maar is wel een stadskrant, dus willen we het liefst een Amsterdamse voorpagi­na. Ons uitgangspunt is: bij twijfel kiezen voor Amsterdam.

'Wij hebben veel werk gemaakt van de positie van vrouwen ín de krant en op de redactie'

Ik ben hier de tweede vrouwelijke hoofdredacteur. Barbara van Beukering is mij, jaren geleden, voorgegaan. De strijd man-vrouw hebben wij wel achter de rug: wij hebben veel werk gemaakt van de positie van vrouwen ín de krant en op de redactie. De helft van onze lei­dinggevenden is inmiddels vrouw.

We zijn nu vooral bezig met diversiteit, als krant van Am­sterdam moeten we meer een afspiegeling zijn. In de krant gaat dat steeds beter, op de redactie moet nog wel wat gebeuren.

'Hoe ik leiding geef, heeft vooral te maken met mijn persoonlijkheid en niet met mijn vrouw-zijn'

Of ik het anders doe dan mijn mannelijke voorganger? Iedereen heeft z'n eigen stijl. Hoe ik leiding geef, heeft vooral te maken met mijn persoonlijkheid en niet met mijn vrouw-zijn.

Ik geloof bijvoorbeeld erg in teamwork, ik ben een vrij goede luisteraar en heb weinig op met hiërarchie. Maar misschien past dat wel goed bij deze tijd. Het traditionele model, de opperaap die het voor het zeggen heeft op de apenrots, is sowieso aan het verdwijnen.

Of er vrouwennieuws bestaat? Nieuws is nieuws, of het nu over Afghanistan, borstkanker of sek­sueel geweld tegen vrouwen gaat. Ik heb wel een extra voelspriet voor zulke onderwerpen, ik wil dat daar voldoende aandacht voor is.

Belangrijke onderwerpen voor Het Parool zijn de woningmarkt, de groeiende kloof tussen arm en rijk in de stad, onderwijs, Ajax, maar bijvoor­beeld ook de slechte staat van onze bruggen en kades.

'Ik kan me op­winden over de manier waarop Femke Halsema soms als vrouw bejegend wordt; echt schandalig'

Dat wij met Femke Halsema een vrouwe­lijke burgemeester hebben, is bijzonder. Hoe zij het doet? De beoordeling daarvan laat ik over aan onze Halsema-watchers, maar ik kan me op­winden over de manier waarop ze soms als vrouw bejegend wordt; echt schandalig.'

Dit interview heeft eerder in de printeditie van Nouveau gestaan (c) Nouveau / DPG Media 2021

Elke week het laatste nieuws ontvangen in je mailbox? Het beste van Nouveau.nl, Máxima en cultuur voor leuke vrouwen met stijl. Schrijf je in