Mooi dat HM zorgt dat deze initiatieven extra aandacht krijgen. 

Het verwijt dat ze wel érg onzichtbaar zijn lijken de Oranjes ter harte te hebben genomen, afgaand op het aantal ingelaste werkbezoeken rond de crisis in Oekraïne.

Vanochtend lanceerde koningin Máxima al een website die de vluchtelingen uit dat land (en later ook andere landen) wegwijs moet maken in Nederland. En vanmiddag bracht ze, samen met minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs, een bezoek aan twee scholen in Den Haag waar gevluchte Oekraïense kinderen les krijgen.

Article continues after the ad

De voortvarendheid waarmee dit wordt aangepakt is bewonderenswaardig. Nu eens niet maanden besluiteloos en bureaucratisch tutten, maar gewoon praktisch denken en Oekraïense leerkrachten inschakelen om de gevluchte kinderen les te geven. Het voor hen, zoals voor alle kinderen die vanwege oorlog huis en haard hebben moeten verlaten, belangrijk om zo snel mogelijk weer een zo normaal mogelijk leven op te bouwen. On a side note: hoe geweldig is deze rode powerlook? 

Het krijgen van onderwijs en spelen met leeftijdsgenoten is hier onderdeel van. Om deze leerlingen zo goed mogelijk hierin te helpen, zijn er nieuwkomersscholen en klassen in reguliere scholen die hierin gespecialiseerd zijn. Op deze scholen en in deze klassen krijgen gevluchte kinderen onder meer extra taallessen en hulp bij het verwerken van trauma’s.

Koningin Máxima en minister Wiersma bezochten De Vuurvlinder, een internationale multiculturele school voor kinderen met 42 verschillende nationaliteiten (expats, vluchtelingen, asielzoekers en statushouders) in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar.

Leerlingen krijgen een jaar intensief Nederlands in een taalklas en krijgen daarna de kans om in de reguliere klassen van de school binnen twee á drie jaar de taalachterstand in te lopen.

Tijdens het bezoek namen Koningin Máxima en minister Wiersma deel aan een taalcircuit met het thema kunst en emoties. Zij spraken onder meer met leerlingen uit Oekraïne over hun ervaringen.

Aansluitend spraken zij met de schoolleider en docenten over de capaciteit voor nieuwkomers, wachtlijsten en onderwijskwaliteit.

Vervolgens werd het Diamant College bezocht, een school voor voortgezet onderwijs met meerdere taalklassen voor vluchtelingen. Deze klassen zijn bestemd voor leerlingen vanaf twaalf jaar die nog maar kort in Nederland zijn en het Nederlands niet voldoende beheersen.

De leerlingen volgen veel lessen om zo snel mogelijk aan het reguliere onderwijs te kunnen meedoen. Koningin Máxima en minister Wiersma woonden een les bij over het thema ‘Dromen over de toekomst’. Naast leerlingen, spraken zij ook met docenten over hun ervaringen en het belang van deze klassen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kijkt samen met scholen en gemeenten hoe het onderwijs voor de Oekraïense leerlingen het beste georganiseerd kan worden. Dat hangt ook af van het aantal kinderen dat hier komt.  Het ministerie bereidt zich op elk scenario voor, zodat ieder kind op de vlucht voor oorlog zo goed mogelijk wordt opgevangen.

Foto's (c) Brunopress

Elke week het laatste nieuws ontvangen in je mailbox? Het beste van Nouveau.nl, Máxima en cultuur voor leuke vrouwen met stijl. Schrijf je in