Sterker uit een burn-out komen, het lukte Lien (36).

In deze serie korte interviews komen vrouwen aan het woord die een ommekeer in hun leven ervoeren na een burn-out en er sterker uit kwamen dan ooit.

Article continues after the ad

Wie Lien Cornelissen (36)
Beroep liedjesschrijver, performer en  personal coach

Burn-out zes maanden (2012)  en zeven maanden (2016)

Eind 2012 ging ik voor het eerst onderuit. Ik werkte bij een groot, hiërarchisch advocaten­kantoor en was bezig met de afronding van mijn opleiding. Ik was best een streber in die tijd, gevoelig voor status en een goed salaris. Mijn vader was timmer­man, dus thuis hadden we het nooit zo ruim. Maar ineens knapte er iets. Ik hyper­ventileerde en had continu huil­buien. Daarna zat ik weken thuis. Het was een winter met veel sneeuw en ik weet nog hoe heerlijk ik het vond, die witte laag die alles bedekte. Hoe minder prikkels hoe beter.

Via mijn werkgever kreeg ik coaching aangeboden. Dat hielp: ik ontdekte hoe sterk ik geneigd was me aan te passen. Een typische vrouwen­valkuil, helaas. Van mijn eigen behoeftes had ik totaal geen idee. Ik vond een baan met meer eigen inbreng, bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De eerste jaren hield ik me bezig met nieuwe wetgeving op het gebied van arbeidsrecht; inspirerend werk in een fijn team. Maar het vooruitzicht van een verhuizing naar een nieuw pand met een kantoortuin deed me huiveren.

Ik ben best extravert, zolang ik me maar regel­matig kan terug­trekken om op te laden. Dat zat er op die nieuwe plek niet meer in. Bovendien was mijn werk minder inspirerend geworden. Ik raakte steeds vermoeider. Het ergerde me ook dat er van bovenaf zo’n stomme beslissing was genomen: oppervlakkig gezien efficiënt, maar zonder oog voor de werknemers. Ik ben nog vice­voorzitter van de ondernemings­raad geworden, om te beseffen dat je van onderaf nauwelijks iets kan veranderen.

Halverwege 2016 stapte ik zelf naar een coach. Het voorkwam niet dat ik toch weer thuis kwam te zitten met iets wat het midden hield tussen een burn-out en een bore-out, maar ik heb veel van haar geleerd. Loslaten bijvoorbeeld, en beter naar mezelf luisteren. Mijn toenmalige vriend was freelance theater­maker; door hem wist ik dat het kon, je eigen koers varen. Al was het toch nog een zware beslissing om in 2017 ook echt mijn baan en al mijn zekerheden op te geven. Netjes je best doen en doorzetten, zo was ik opgevoed.

Als ik kijk naar mijn leven nu, dan heb ik heel veel gewonnen. Muziek was altijd al een rode draad in mijn leven, maar nu treed ik op met zelf­geschreven liedjes met humor en diepgang. Stof genoeg. Daarnaast heb ik mijn eigen coaching­praktijk, Laat je zien Coaching. Ik werk met zogenaamde stembevrijding, een methode die je via klank en zang uitnodigt om ruimte en expressie te geven aan wie je werkelijk bent. Het is fijn om hiermee mijn geld te kunnen verdienen, maar nog belangrijker is dat het niet als werk voelt; de voldoening staat voorop.’

BELANGRIJKSTE LESSEN

- Laat datgene los waaraan je toch niets kunt veranderen.

- Pas je niet voortdurend aan, maar luister naar je innerlijke stem.

- Durf je eigen koers te varen

Nouveau en Intermediair werken regelmatig samen als het aankomt op vrouwen en werk, diversiteit en emancipatie. Samen maken we deze rubriek, over mensen die sterker uit een burn-out zijn gekomen.