Herken je de uitkomst van dit onderzoek?

Ruim de helft van de Nederlanders voelt zich tijdens de tweede lockdown gestrest en 38 procent ervaart dit meer dan tijdens de eerste lockdown. Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder 1.000 respondenten van Intermediair, in samenwerking met onafhankelijk onderzoeksbureau Panel Inzicht. Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat de uitzichtloosheid van de coronasituatie hiervoor de grootste boosdoener is. 

Article continues after the ad

Uitzichtloosheid lockdown verhoogt stress en veroorzaakt minder werkgeluk 

Wanneer eindigt dit?

Het grote inenten mag dan zijn begonnen, inmiddels is duidelijk dat we nog niet van corona af zijn. Wie kan, werkt thuis, kinderen mogen niet naar school en horeca en niet cruciale winkels blijven dicht. Dat dit veel mensen opbreekt, blijkt uit ons onderzoek. 52 procent ervaart tijdens de tweede lockdown veel stress. Op een schaal van 1 tot 10 geeft meer dan de helft het stressniveau een 6 of hoger. Onder 25-44-jarigen ligt dit percentage hoger dan bij 45-65-jarigen. 41 procent ervaart nu de meeste spanning, 17 procent tijdens de eerste lockdown en 3 procent was juist vóór de coronacrisis het meest gestrest.

Minder energie, meer spanning en somberheid

Meer dan de helft van de respondenten die veel stress ervaren, merkt dit doordat ze weinig energie hebben en gespannen zijn. Verder worden somberheid, sneller emotioneel zijn en slaapproblemen vaak genoemd. Meer vrouwen dan mannen geven aan sneller emotioneel te zijn (55 procent tov. 34 procent) en ook hebben zij vaker last van hoofdpijn of nek- en rugklachten. 28 procent van de respondenten die het stressniveau een 6 of hoger geeft, heeft een huisarts, psycholoog, bedrijfsarts of werkgever benaderd om hierover te praten.

Uitzichtloosheid en gebrek aan ontspanning

De meesten geven aan dat de uitzichtloosheid van de coronasituatie de grootste stressfactor is (49 procent). Andere redenen:

‘De coronacrisis breekt veel mensen zo langzamerhand op’, zegt Madelon Meester, hoofdredacteur van Intermediair. ‘Waar we bij de eerste lockdown nog veerkrachtig waren en er een gevoel was van samen de schouders eronder zetten, raken onze reserves nu op. De situatie voelt uitzichtloos, er zijn weinig manieren om te ontspannen, mensen maken zich zorgen om hun baan en inkomen, alleenstaande mensen voelen zich eenzaam en voor ouders met thuiswonende kinderen is de combinatie van werk en thuisonderwijs zwaar. Al dit soort factoren zorgen voor stress.’

Werkplezier staat onder druk, werkdruk neemt toe

Ook het werkplezier is tijdens de tweede lockdown gedaald ten opzichte van de eerste: gemiddeld geven we nu een 6,7 als rapportcijfer. 25 procent geeft aan nu minder werkplezier te ervaren dan tijdens de eerste lockdown; 12 procent heeft juist meer plezier in het werk. 34 procent vindt dat de arbeidsvreugde voor het coronatijdperk het hoogst was.

Daarnaast vindt eenderde de werkdruk nu hoger dan tijdens de eerste lockdown; dit is een van de factoren die de arbeidsvreugde beïnvloedt. Ook zorgen om de baan (22 procent) en minder begrip van de werkgever (20 procent) zijn veelgenoemde redenen. Bij de respondenten met thuiswonende kinderen geeft 36 procent aan minder arbeidsvreugde te ervaren vanwege de combinatie van werk en de zorg voor kinderen. 

Samenwerking met collega’s verbeterd

Wel hebben we ten opzichte van de eerste lockdown een ontwikkeling doorgemaakt: eenvijfde van de werkenden vindt dat de samenwerking met collega’s nu soepeler verloopt. Ook over de werkgever zijn we over het algemeen tevreden: deze krijgt gemiddeld een 7,2. Meer dan een kwart geeft aan dat de werkgever allerlei dingen doet om werknemers betrokken te laten voelen bij de organisatie. Toch vertrouwt 7 procent van de respondenten de werkgever nu minder dan tijdens de eerste lockdown.

Elke week het laatste nieuws ontvangen in je mailbox? Het beste van Nouveau.nl, Máxima en cultuur voor leuke vrouwen met stijl. Schrijf je in