Pride and Prejudice, 2005
Pride and Prejudice, 2005

De crinoline en de anderhalve-meter-maatschappij.

Voor wie nog wat moeite heeft met de nieuwe anderhalve-meter-maatschappij: een béétje kostuumfilm of -serie kan heel wat inspiratie opleveren in elkaar de ruimte geven.

We gaan even uit van Jane Austen, in wiens tijd enige afstand bewaren gewoon bij de etiquette hoorde…

Article continues after the ad

…en het weerhield de heldinnen van Jane niet om hun leven te leven...

...en contacten te onderhouden...

...op een afstand die Jaap van Dissel zou goedkeuren.  

Ze maken lange wandelingen, in hun eentje, zoals in Sanditon...

...en plotten in hun eentje, à la Emma.

Ook uit de tijd voor Jane Austen is social distancing-inspiratie te putten: fashion is al sinds jaar en dag een afweermiddel tegen ziekten. Zo werden maskers met een lange snavel ingezet voor artsen zodat die niet te dicht bij hun besmettelijke patiënten zouden komen.

Maskers voor burgers waren er ook: de kleine hoedjes met voiles waren in de Victoriaanse tijd uiteraard bedoeld om de zedigheid te bewaren, maar hebben vermoedelijk ook wel eens een besmetting voorkomen. Ze dienden overigens ook als buffertjes tegen de stank: een beetje eau de cologne op de voile en men rook de ongewassenen wat minder.

Dan hebben we nog de crinoline, sinds de 18de eeuw de populairste barrière om fashionable op te werpen als iemand een afstand moest houden, of die nu amoureuze plannen had of een enge ziekte. Zonder ervoor bedoeld te zijn, hebben die onhandige hoepelrokken heel wat pokken- en cholerabesmettingen op afstand gehouden…

…en de eersten...

...zijn alweer gespot.  

Geen nieuwe NOUVEAU meer te koop in de winkel? Geen nood, je kunt het nieuwste nummer ook los bestellen, nu tijdelijk zonder verzendkosten!